^ Powrót na górę

 

 

Trzy firmy na Reymonta i Grunwaldzką

Rozmiar tekstu:

pzd
Trzy przedsiębiorstwa budowlane złożyły oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym przebudowy dróg powiatowych w ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu. Na ich weryfikację i wybór najkorzystniejszej z nich Powiatowy Zarząd Dróg ma 30 dni.

Termin składania ofert minął w poniedziałek 9 maja. Zainteresowane realizacją inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ulic Reymonta i Grunwaldzkiej są trzy podmioty: firma „Sidrog” z Domaniewa koło Błaszek, spółka „Strabag” oraz konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych z Czartek koło Sieradza i firmy „Bud-Trans” z Sieradza.

Inwestycja będzie finansowana z trzech źródeł: ze środków własnych PZD w Sieradzu, z budżetu Gminy Miasta Sieradz oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Do środy 11 maja można również składać oferty w postępowaniu przetargowym na inną inwestycję na drogach powiatowych: przebudowę odcinka drogi Marianów-Włocin w gminie Błaszki. Zakres robót obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie warstwy grubości 5 do 8 cm z tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy destruktem bitumicznym, ustawienie na przepuście barier sprężystych stalowych i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego.

Termin składania ofert mija 11 maja o godz. 9.50. Zostaną one otwarte tego samego dnia o godz. 10.

Remont drogi Maranów-Włocin będzie finansowany ze środków własnych PZD, z dofinansowania pochodzącego z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz ze środków Gminy i Miasta Błaszki.

T.O.