^ Powrót na górę

 

 

Są pieniądze na Grunwaldzką i Reymonta

Rozmiar tekstu:

pzd
Łódzki Urząd Wojewódzki potwierdził przyznanie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sieradzu 3 mln złotych dotacji na przebudowę ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej. Pieniądze pochodzą z oszczędności na przetargach realizowanych w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Reymonta i alei Grunwaldzkiej w Sieradzu” znalazła się na 15. miejscu ogłoszonej na początku stycznia bieżącego roku ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach PRGiPID. Program ten zakłada przyznanie dotacji 12 z nich, a dofinansowanie pozostałych uzależnione jest od oszczędności na przetargach. – Urząd Wojewódzki na bieżąco zbiera od samorządów informacje dotyczące oszczędności, jakie udało im się poczynić podczas postępowania przetargowego i na tej podstawie modyfikuje listę rankingową – wyjaśnia Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów z 8 września 2015 r. mówi: „Właściwy wojewoda może zmienić – uaktualnić listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadku wycofania się wnioskodawcy zakwalifikowanego do dofinansowania zadania albo zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełniając o kolejne wnioski z ostatecznej listy rankingowej, za zgodą wnioskodawców, którzy je zgłosili, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu środków ustalonego dla województwa”.

Na tej podstawie wojewoda łódzki zdecydował o przyznaniu PZD dotacji w wysokości 3 mln zł. W piśmie skierowanym do starosty Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądziora Urząd Wojewódzki poinformował, że przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki oszczędnościom wynikającym właśnie „z uzyskania niższych kwot wartości kosztorysowych po przetargu niż kwoty wnioskowane do dofinansowania i zatwierdzone na liście zakwalifikowanych wniosków w ramach limitu środków przyznanych na Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

W ramach inwestycji na ul. Reymonta przebudowana zostanie nawierzchnia i chodnik, powstanie też ciąg pieszo-rowerowy, zatoka autobusowa, oświetlenie uliczne i odcinek kanalizacji deszczowej. Na al. Grunwaldzkiej z kolei zbudowana zostanie ścieżka rowerowa, nowy chodnik (po obu stronach jezdni) oraz parking na wysokości domu handlowego „Bartek”.

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 8,5 mln zł. Udział finansowy w remoncie obu dróg powiatowych – w wysokości 1 710 000 zł – zapowiedziała Gmina Miasto Sieradz. Różnicę stanowi wkład własny Powiatu Sieradzkiego.

T.O.