^ Powrót na górę

 

 

Grunwaldzka i Reymonta tematem konferencji prasowej

Rozmiar tekstu:

pzd
Starosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior i wicestarosta Marek Kanicki wzięli udział w konferencji prasowej, na której – za pośrednictwem lokalnych mediów – poinformowali mieszkańców Sieradza i powiatu o szczegółach przebudowy dwóch dróg powiatowych: ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej.

Inwestycję współfinansuje Gmina Miasto Sieradz, stąd obecność na konferencji dwóch przedstawicieli samorządu miejskiego – prezydenta Sieradza Pawła Osiewały i radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Miśkiewicza.

Samorządowcy podkreślali dobrą współpracę sieradzkich samorządów – powiatowego i miejskiego – przy realizacji tej inwestycji. – Łączymy siły dla dobra mieszkańców, i nie tylko tych, którzy mają swoje posesje w tej części Sieradza. Ulica Reymonta to bardzo ważna arteria dla miasta i powiatu, przede wszystkim dlatego, że łączy się ona z rondem na obwodnicy Sieradza, a ta z kolei połączona jest z węzłem drogi ekspresowej S8. Dlatego też należy się spodziewać, że rozwój infrastruktury drogowej w tym rejonie pociągnie za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego. Ten ostatni już jest dynamiczny, a należy się spodziewać, iż po przebudowie ul. Reymonta będzie przebiegał jeszcze szybciej – mówił starosta Mariusz Bądzior. Nawiązując do jego wypowiedzi, prezydent Paweł Osiewała przypomniał o bliskości ul. Reymonta z miejskimi terenami inwestycyjnymi przy ul. Dworskiej w sieradzkiej Zapuście.

O szczegółach technicznych przebudowy opowiedział wicestarosta Marek Kanicki: – Na ul. Reymonta powstanie nowa nawierzchnia o szerokości 7 metrów, wraz z kanalizacją deszczową. Wzdłuż niej zbudujemy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m oraz oświetlenie. Powstanie też zatoka autobusowa. Z kolei na Grunwaldzkiej przebudowane zostaną chodniki i zatoki postojowe. W dwóch newralgicznych miejscach, tzn. obok podstawówek nr 9 i 10, wykonane zostanie aktywne oznakowanie drogowe. Ponadto między skrzyżowaniami z ul. Jana Pawła II i Jagiellońską zbudujemy parking na 60 pojazdów.

Remont ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu rozpocznie się jeszcze w czerwcu. W ciągu kilku najbliższych dni Powiatowy Zarząd Dróg przekaże wykonawcy – firmie „Strabag” – teren pod przebudowę.

W konferencji wzięli udział dziennikarze lokalnych mediów: Naszego Radia, Sieradzkiej Telewizji Regionalnej, Sieradzkiej Telewizji Media i portalu Sieradz.com.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu

Finansowanie:

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 3 000 000 zł,

środki własne Powiatu Sieradzkiego – 2 845 470 85 zł,

środki Gminy Miasta Sieradz – 1 278 400 zł,

całkowity koszt inwestycji: 7 123 870 85 zł.

Wykonawca:

„Strabag” Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Nadzór inwestorski:

Nadzór Budowlany i Projektowanie Żuber Stanisław, ul. Powstańców Warszawy 5/16, 98-200 Sieradz

Termin zakończenia prac:

15 września 2016 roku

Zakres prac – ul. Reymonta:

– przebudowa istniejącej nawierzchni do szerokości 7 m,

– budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m po stronie prawej od km 0+460 do km 1+860,

– przebudowa istniejącego chodnika od km 0+000 do km 0+460,

– przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

– budowa zatoki autobusowej,

– przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– usunięcie niezbędnych kolizji z siecią energetyczną, wodociągową i gazową,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zakres prac – al. Grunwaldzka:

– przebudowa istniejących chodników,

– przebudowa istniejących zatok postojowych,

– przebudowa istniejących chodników na ciąg pieszo-rowerowy,

– przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

– wymiana istniejących krawężników,

– wykonanie przykanalików do istniejących wpustów ulicznych,

– budowa nowego parkingu w pasie zieleni na 60 pojazdów między ulicami Jana Pawła II i Jagiellońską,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, w tym oznakowania aktywnego w rejonie przejścia dla pieszych między szkołami podstawowymi nr 9 i 10.

T.O.

2  3

4  5