^ Powrót na górę

 

 

Remont drogi Marianów-Włocin dobiega końca

Rozmiar tekstu:

pzd
We Włocinie (gmina Błaszki) kończy się remont drogi powiatowej. Wykonawcy – firmie „Sidrog” – pozostało jeszcze tylko utwardzenie poboczy destruktem i ustawienie oznakowania pionowego.

Ciąg drogowy Pipie-Marianów-Włocin, łączący gminy Brąszewice i Błaszki, jest prawie gotowy. Pierwszy etap jego przebudowy (3,7 km) Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu zrealizował jeszcze w tamtym roku, już wtedy zastrzegając, że w 2016 będzie kontynuował remont na kolejnym fragmencie drogi.

Odcinek przewidziany do realizacji w etapie drugim jest krótszy od tamtego (1,8 km), a że dodatkowo pogoda dopisuje, to i remont idzie szybciej. Prace, które według umowy miały się zakończyć do połowy sierpnia, już są na ukończeniu.

Inwestycja finansowana jest z trzech źródeł: budżetu Powiatu Sieradzkiego, budżetu Gminy i Miasta Błaszki oraz ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, przyznane z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku.

T.O.

1  2

3  5