^ Powrót na górę

 

 

„Bud-Trans” wygrał przetarg na remont mostu

Rozmiar tekstu:

pzd
W Niechmirowie (gm. Burzenin) niebawem pojawią się drogowcy z firmy „Bud-Trans”. Będą remontować most na rzece Oleśnicy, znajdujący się na drodze powiatowej biegnącej ze Szczawna do granicy powiatów sieradzkiego i wieluńskiego.

We wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, Powiatowy Zarząd Dróg napisał: „Obiekt wykazuje typowe uszkodzenia wynikające z długiego okresu użytkowania. W ciągu ostatnich lat wykonywane były jedynie remonty utrzymaniowe, związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym poręczy, betonu gzymsów i podpór oraz bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i poboczy. Występujące liczne zacieki, widoczne od spodu konstrukcji, świadczą o zniszczonej izolacji płyty mostu. Beton ustroju nośnego i podpór jest zawilgocony, miejscowo skorodowany i z licznymi ubytkami. Nawierzchnia z kostki granitowej, szczególnie po opadach deszczu oraz w okresie zimowym, stwarza duże zagrożenie dla uczestników ruchu”. – Modernizacja mostu obejmie tylko jego nawierzchnię, bo reszta konstrukcji jest w dobrym stanie i nie wymaga remontu – mówi Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu.

Do przetargu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu w miejscowości Niechmirów wraz z drogą dojazdową” stanęło pięć firm. Zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena i termin realizacji), za najkorzystniejszą została uznana propozycja firmy „Bud-Trans” z Sieradza. Most w gminie Burzenin wyremontuje ona za 1 509 660 57 złotych.

Termin realizacji zadania mija 17 października 2016 roku.

T.O.