^ Powrót na górę

 

 

Koniec remontu mostu w Niechmirowie

Rozmiar tekstu:

pzd
Zakończyły się prace remontowe na moście w miejscowości Niechmirów w gminie Burzenin. Droga w kierunku powiatu wieluńskiego jest już całkowicie przejezdna.

Poniedziałek 17 października był ostatnim dniem robót drogowych na moście i drodze dojazdowej do niego. Wraz z obiektem inżynieryjnym został bowiem wyremontowany 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej z Burzenina do granic powiatów sieradzkiego i wieluńskiego – między skrzyżowaniami z drogami prowadzącymi do Grabówki i Niechmirowa Zamościa.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa, pozyskanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu (połowa całkowitych kosztów remontu), a także dzięki środkom Gminy Burzenin (300 tys. zł). Remont kosztował łącznie 1,5 mln zł.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16