^ Powrót na górę

 

 

Most w Niechmirowie przekazany do użytku

Rozmiar tekstu:

7
Obiekt inżynieryjny w miejscowości Niechmirów (gmina Burzenin) przestał być placem budowy. Most na rzece Oleśnicy, wraz z drogą dojazdową, przeszedł gruntowny remont.

Oficjalnego oddania mostu do użytku dokonali samorządowcy Powiatu Sieradzkiego oraz Gminy Burzenin: starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki, radni powiatowi z terenu gminy Burzenin Beata Gzik i Marek Płóciennik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek, wójt Burzenina Jarosław Janiak, jego zastępca Arkadiusz Słupiński oraz radna gminna Maria Cłapa.

Nazwa zadania: Przebudowa mostu w miejscowości Niechmirów wraz z drogą dojazdową.

Czas realizacji: lipiec – październik 2016 r.

Wykonawca robót: firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza.

Nadzór inwestorski: Józef Borkiewicz z biura projektowego „Wektor” w Zduńskiej Woli.

Całkowita wartość robót (brutto): 1 701 008 07 zł, w tym:

– środki Powiatu Sieradzkiego: 550 504 04 zł,

– środki Gminy Burzenin: 300 000 zł,

– środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: 850 504 03 zł.

Długość wykonanej nawierzchni drogowej: 2464 metry bieżące.

Podstawowy zakres inwestycji:

– wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej i odwodnienia płyty pomostu,

– naprawa i konserwacja dylatacji mostowych,

– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów,

– remont schodów skarpowych oraz naprawa betonowych i stalowych elementów poręczy,

– wykonanie poszerzenia dróg dojazdowych do mostu do szerokości 5,5 m,

– wzmocnienie nawierzchni jezdni bitumicznej, poprzez ułożenie dodatkowych warstw z betonu asfaltowego.

T.O.

1  2

3  4

pzd  6