^ Powrót na górę

 

 

Lista rankingowa wniosków PRGiPID

Rozmiar tekstu:

pzd
Dwie powiatowe inwestycje drogowe, planowane do realizacji w 2017 roku, tj. remonty dróg Wandalin-Klonowa i Brzeźnio-Lipno, znalazły się odpowiednio na 13. i 24. miejscu wstępnej listy rankingowej Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Łódzki Urząd Wojewódzki opublikował listę 31 października. Począwszy od tej daty samorządy mają 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do oceny merytorycznej wniosków. Po ich analizie i poinformowaniu wnioskodawców o rozpatrzeniu wątpliwości, ŁUW – do końca listopada 2016 r. – opublikuje ostateczną listę rankingową wniosków złożonych w ramach PRGiPID na rok 2017. Wówczas też będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy inwestycje zgłoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu zostaną dofinansowane.

Na przebudowę drogi powiatowej Wandalin-Klonowa w gminach Złoczew i Klonowa PZD wnioskował o 3 mln zł dofinansowania przy planowanym wkładzie własnym w wysokości 4 408 534 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie więc 7 408 534 zł. Z kolei przebudowa drogi Brzeźnio-Lipno w gminie Brzeźnio ma kosztować 4 120 386 zł. Połowę tej kwoty, a więc 2 060 193 zł, PZD chce pozyskać z PRGiPID.

T.O.