^ Powrót na górę

 

 

Dąbrowa, Kościerzyn, Czartoria… Drogi po remoncie

Rozmiar tekstu:

pzd
Trzy kolejne odcinki dróg powiatowych zostały oddane do użytku po remoncie. Zostały one przebudowane dzięki dotacji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, zaoszczędzonej na remoncie mostu w Niechmirowie.

Chodzi o drogi Kościerzyn-Baszków w gminach Wróblew i Warta, Sieradz-Dąbrowa Wielka w mieście Sieradz i gminie Sieradz oraz o drogę w Czartorii w gminie Brąszewice. Ich przebudowa została zrealizowana w ramach jednej inwestycji, podzielonej na trzy części:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713E Kościerzyn-Baszków

Koszt zadania: 709 27513 zł, w tym:

– środki z rezerwy subwencji ogólnej: 354 637 56 zł,

– środki własne: 354 637 57 zł.

Zakres robót:

– wyprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni warstwą wyrównawczą,

– wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

– dostosowanie spadków podłużnych i poprzecznych w celu odpowiedniego odwodnienia korpusu drogi,

– wykonanie zjazdów na drogi dojazdowe,

– wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokości 1 m.

Długość odcinka: 3 305 m.

2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1725E Sieradz-Dąbrowa Wielka

Koszt zadania: 519 542 10 zł, w tym:

– środki z rezerwy subwencji ogólnej: 259 771 05 zł,

– środki własne: 259 771 05 zł.

Zakres robót:

– wyprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni warstwą wyrównawczą,

– wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

– dostosowanie spadków podłużnych i poprzecznych w celu odpowiedniego odwodnienia korpusu drogi,

– przebudowa zjazdów na drogi dojazdowe,

– regulacja istniejących zjazdów z kostki,

– regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych,

– wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokości 1 m.

Długość odcinka: 3 111 m.

3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1731E w miejscowości Czartoria

Koszt zadania: 69 525 75 zł, w tym:

– środki z rezerwy subwencji ogólnej: 34 762 87 zł,

– środki własne: 34 762 88 zł.

Zakres robót:

– wykonanie wzmocnienia podbudowy poprzez mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni i jego zagęszczenie,

– wzmocnienie warstwy podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa kamiennego,

– wykonanie warstwy ścieralnej,

– wyrównanie poboczy z destruktu bitumicznego.

Długość odcinka: 360 m.

T.O.

1  3

4  5