^ Powrót na górę

 

 

Sadokrzyce. Remont drogi powiatowej

Rozmiar tekstu:

pzd2
W miejscowości Sadokrzyce w gminie Wróblew zakończyła się jedna z ostatnich w tym roku powiatowych inwestycji drogowych. Był to remont 600-metrowego odcinka drogi wraz z ciągiem pieszym. Powiat wykonał go we współpracy z samorządem gminnym Wróblewa.

Przebudowa drogi w Sadokrzycach trwała od września do listopada 2016 r. Kosztami podzieliły się po połowie Powiat Sieradzki i Gmina Wróblew.

Wykonawcą robót budowlanych była firma „Bud-Trans” Maria Karbowiak. Nadzór inwestorski pełnił Stanisław Żuber z Sieradza.

Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1721E w miejscowości Sadokrzyce.

Całkowita wartość robót: 351 228,45 zł, w tym:

– środki Powiatu Sieradzkiego: 175 614 22 zł,

– środki Gminy Wróblew: 175 614 23 zł.

Wartość robót budowlanych: 332 778 45 zł.

Wartość nadzoru inwestorskiego: 4 920 zł.

Wartość dokumentacji technicznej: 13 530 zł.

Zakres inwestycji:

– wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,5 m na odcinku o długości 605 m,

– wykonanie zjazdów do posesji,

– remont przepustu pod koroną drogi wraz z odmuleniem rowu na odcinku 60 m,

– wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na odcinku o długości 605 m,

– częściową wymianę oznakowania pionowego,

– regulację wysokościową zasuw zaworów wodociągowych,

– plantowanie poboczy ziemnych.

T.O.

1  2

3  5

6  7