^ Powrót na górę

 

 

Koniec remontu chodnika w Warcie

Rozmiar tekstu:

pzd
Na ul. Zachodniej w Warcie Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu przebudował chodnik. Użyta podczas remontu kostka została pozyskana podczas prac prowadzonych na ul. Reymonta w Sieradzu.

Najpierw chodzili po niej mieszkańcy Sieradza, teraz posłuży warcianom. Kostka z ul. Reymonta trafiła na ul. Zachodnią.

– Jest to przykład inwestycji, która przy relatywnie niskich kosztach wyraźnie poprawia jakość życia mieszkańców – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior. – Rzadko przy większych remontach zwraca się uwagę na fakt, że część starych materiałów budowlanych nadaje się do powtórnego wykorzystania. Tak jest w przypadku przebudowy ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej. Wcześniej odzyskaną z Grunwaldzkiej kostkę użyliśmy na ul. Piłsudskiego, teraz zdjętą z Reymonta wykorzystaliśmy do przebudowy chodnika w Warcie, gdzie posłuży jeszcze przez lata – dodaje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni (na długości 85 m) z kostki betonowej, ustawieniu krawężników i obrzeży betonowych oraz regulacji wysokościowej studni telefonicznych. Zrealizowała ją lokalna firma „In-Wiór” z Gozdów (gm. Brzeźnio). Po odbiorach technicznych wykonawca przekazał już gotowy obiekt inwestorowi.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego. Kosztowało 16 465 76 zł.

T.O.

1  2

3  4

6  7

8  9