^ Powrót na górę

 

 

Remont chodnika na ul. Sikorskiego w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

pzd
Kolejny remont chodnika dzięki kostce pozyskanej podczas przebudowy ul. Reymonta. Po ul. Zachodniej w Warcie i ul. Polnej w Sieradzu, materiał ten trafił na sieradzką ul. Sikorskiego.

Wymianę nawierzchni chodnika na Sikorskiego, wzdłuż działki, na której budowany jest Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Prace już się rozpoczęły. Potrwają do końca roku.

Oprócz samej nawierzchni, inwestycja obejmie również wymianę obrzeży, a także regulację zaworów wodociągowych oraz studzienek grzewczych i kanalizacyjnych.

Koszty remontu chodnika na Sikorskiego – 46 608 zł – pokryje Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ze środków własnych.

T.O.

1  3

4  5