^ Powrót na górę

 

 

Kary za opóźnienia w remontach dróg

Rozmiar tekstu:

pzd
Ponad 700 tys. zł wynosi kwota roszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wobec firmy „Strabag”, będącej wykonawcą ubiegłorocznej przebudowy ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu. Chodzi o nieterminową realizację zadań objętych umowami.

Zgodnie z umową między Powiatem Sieradzkim i wykonawcą, za każdy dzień opóźnienia robót drogowych naliczana była kwota 0,5 proc. wartości poszczególnych odcinków inwestycji.

Remont dróg powiatowych w ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu rozpoczął się w czerwcu 2016 r. Prace na Reymonta miały się zakończyć w umownym terminie 21 listopada (jest to data przyjęta w aneksie do umowy). Tu opóźnienie wyniosło niewiele, bo 2 dni, choć już ono dało kwotę 48 tys. zł.

Znacznie większe opóźnienia – wynoszące 67 dni – wystąpiły w oddaniu prawej części al. Grunwaldzkiej. Dlatego kwota roszczeń jest tu najwyższa i wynosi 344 tys. zł. Z niewiele mniejszą zwłoką wykonawca przekazał pozostałą część Grunwaldzkiej (wraz z parkingiem między ulicami Jana Pawła II i Jagiellońską): za 52-dniowe opóźnienie będzie on musiał zapłacić 306 tys.

Znacznie później niż miały być, zostały też zakończone roboty dodatkowe, objęte protokołami konieczności. Tu łączna kwota roszczeń wynosi ponad 11 tys. zł.

Wyliczenia te zostały sporządzone na podstawie kosztorysów dla każdego z zadań oraz liczby dni zwłoki, udokumentowanej protokołami odbioru.

T.O.