^ Powrót na górę

 

 

Droga Włyń-Glinno. Przebudowa w 2018 roku

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu planuje przebudowę drogi Włyń-Glinno. O inwestycję tę interpelował radny Rady Powiatu Sieradzkiego z gminy Warta – Tomasz Baliński.

Długość odcinka przewidzianego do remontu wynosi 4,6 km. – Konieczne jest poszerzenie jezdni do 6 metrów, remont przepustu pod koroną drogi, wzmocnienie nawierzchni warstwą wiążącą i ścieralną, a także wykonanie poboczy i zjazdów z destruktu bitumicznego – wymienia Robert Piątek, dyrektor PZD.

Powiat będzie się starał o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, przewidzianych na rok przyszły. Droga powiatowa Włyń-Glinno do granicy powiatu (z powiatem poddębickim) zostałaby więc przebudowana w 2018.

T.O.