^ Powrót na górę

 

 

Umowa na przebudowę drogi Wandalin-Klonowa

Rozmiar tekstu:

pzd1
Przedstawiciele władz Powiatu Sieradzkiego oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych z Czartek podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej Wandalin-Klonowa.

– Na realizację tego zadania pozyskaliśmy niecałe 3 mln złotych dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wkład własny Powiatu to niemal 2,5 mln złotych, a 500 tys. dołożyła Gmina Klonowa – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Jak dodał wicestarosta Marek Kanicki, jest to największa powiatowa inwestycja drogowa, przewidziana do realizacji w bieżącym roku.

Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą inwestycji został podsieradzki PRDiM. Jego prezes przypomniała, że w 2015 roku firma ta realizowała już duże zadanie drogowe na drogach powiatowych w gminie Klonowa: – Była to droga z Klonowej do granic powiatu sieradzkiego. Odcinek, który wówczas realizowaliśmy, połączymy w tym roku z fragmentem drogi, biegnącym od dawnej drogi krajowej do miejscowości Klonowa – powiedziała Krystyna Wawrzyńczak-Walczak.

Szczegóły techniczne inwestycji przybliżył dyrektor PZD Robert Piątek: – Mówimy o kompleksowej przebudowie 7,5 km drogi. To niemały odcinek dla naszej sieci. W zakres prac wchodzi poszerzenie jezdni, przebudowa zjazdów, wykonanie elementów kanalizacji i częściowo remont chodników w gminie Klonowa. Do tego dochodzi wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zgodnie z umową, prace związane z przebudową drogi Wandalin-Klonowa mają się zakończyć do 31 października bieżącego roku.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8