^ Powrót na górę

 

 

Wandalin-Klonowa. Prace ruszyły

Rozmiar tekstu:

pzd1
Na drodze powiatowej z Wandalina do Klonowej, łączącej gminy Złoczew i Klonowa, rozpoczęły się prace przygotowawcze do remontu. Wycięto już część przydrożnych drzew, ponieważ jezdnia zostanie poszerzona.

Umowa na przebudowę drogi Wandalin-Klonowa została podpisana 19 maja w Starostwie Powiatowym. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek koło Sieradza.

PRDiM przystąpił już do pracy. Remontem zostanie objęty 7,5-kilometrowy odcinek od dawnej drogi krajowej do miejscowości Klonowa. – Można powiedzieć, że jest to kontynuacja przebudowy drogi powiatowej z Klonowej do granicy powiatu, rozpoczętej dwa lata temu. W tym roku podciągniemy remont z drugiej strony miejscowości. Razem stworzy to bezpieczny i wygodny ciąg drogowy przez gminę Klonowa w kierunku powiatu wieruszowskiego – mówi Marek Kanicki, wicestarosta sieradzki.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę chodników w Klonowej, wykonanie zjazdów do posesji i na pola, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie zatoki postojowej przed pawilonem handlowym w Klonowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej długości 62 m, wykonanie oznakowania aktywnego D6 przed wyniesionym przejściem dla pieszych w Klonowej, wykonanie poszerzenia (do 6 m) i nowej nawierzchni jezdni na odcinku długości 6315 m, odmulenie przydrożnych rowów, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokości 1 m oraz wykonanie peronów autobusowych.

Prace remontowe na drodze Wandalin-Klonowa mają się zakończyć do 31 października bieżącego roku.

T.O.

1  2

4  5

6  7