^ Powrót na górę

 

 

Droga Wandalin-Klonowa w remoncie

Rozmiar tekstu:

pzd
Informacja dla kierowców jeżdżących do Klonowej drogą od Wandalina. Niemal na całej jej długości pracują drogowcy realizujący inwestycję przebudowy drogi.

Szczególną ostrożność trzeba zachować na niemal całej długości (7,5 km) drogi. Przy samej Klonowej wycinane są drzewa, co jest przygotowaniem do poszerzenia jezdni. Z kolei od strony skrzyżowania w Wandalinie trwa utwardzanie poszerzeń.

Przypominamy – w zakres prac przy remoncie drogi Wandalin-Klonowa wchodzą: przebudowa chodników w Klonowej, wykonanie zjazdów do posesji i na pola, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie zatoki postojowej przed pawilonem handlowym w Klonowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej długości 62 m, wykonanie oznakowania aktywnego D6 przed wyniesionym przejściem dla pieszych w Klonowej, wykonanie poszerzenia (do 6 m) i nowej nawierzchni jezdni na odcinku długości 6315 m, odmulenie przydrożnych rowów, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokości 1 m oraz budowa peronów autobusowych.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek koło Sieradza. Prace potrwają do końca października bieżącego roku.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11