^ Powrót na górę

 

 

Obwód Drogowy PZD. Prace w toku

Rozmiar tekstu:

pzd
Drogowcy nie mają wakacji. Przy ul. Zachodniej w Sieradzu trwają prace przy budowie nowej bazy sprzętowo-materiałowej Powiatowego Zarządu Dróg. Przypominamy, że obiekt ma być gotowy w przyszłym roku.

Obecnie na placu budowy pracuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek, które w maju wygrało przetarg na kolejny etap prac przy zagospodarowaniu terenu przy ul. Zachodniej.

Zakres robót na tym etapie obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę niszy załadunkowej dla materiałów drogowych. Koszt tych prac to niecałe 2 miliony złotych. Termin wykonania mija 30 września bieżącego roku.

T.O.

1  2

3  4