^ Powrót na górę

 

 

Droga Wandalin-Klonowa. Widać koniec robót

Rozmiar tekstu:

pzd
Przebudowa drogi powiatowej Wandalin-Klonowa, łącząca gminy Złoczew i Klonowa, ma się ku końcowi. – Wykonawca ma czas do końca października, ale wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie sfinalizowana znacznie wcześniej – mówi wicestarosta sieradzki Marek Kanicki.

Droga z Wandalina do Klonowej remontowana jest z udziałem środków z tegorocznej edycji Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Remontem został objęty 7,5-kilometrowy odcinek od dawnej drogi krajowej do miejscowości Klonowa. – Jest to kontynuacja przebudowy drogi powiatowej z Klonowej do granicy powiatu, rozpoczętej dwa lata temu. W tym roku podciągamy remont z drugiej strony miejscowości. Razem stworzy to bezpieczny i wygodny ciąg drogowy przez gminę Klonowa w kierunku powiatu wieruszowskiego – opowiada Marek Kanicki.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę chodników w Klonowej, wykonanie zjazdów do posesji i na pola, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie zatoki postojowej przed pawilonem handlowym w Klonowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej długości 62 m, wykonanie oznakowania aktywnego D6 przed wyniesionym przejściem dla pieszych w Klonowej, wykonanie poszerzenia (do 6 m) i nowej nawierzchni jezdni na odcinku długości 6315 m, odmulenie przydrożnych rowów, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokości 1 m oraz wykonanie peronów autobusowych.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

18  19

20  21