^ Powrót na górę

 

 

Nowy chodnik w Barczewie

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu przygotowuje dokumentację techniczną budowy chodnika w miejscowości Barczew w gminie Brzeźnio. Inwestycja ta zostanie zrealizowana we współpracy finansowej samorządów powiatowego i gminnego jeszcze w tym roku.

Chodnik w Barczewie (długość odcinka: około 340 m) zostanie wykonany jeszcze w tym roku. Koszt jego budowy został oszacowany przez PZD na około 130 tys. zł. Gmina zadeklarowała udział finansowy w wysokości 55 tys. zł. Pozostałą część kosztów pokryje Powiat Sieradzki.

T.O.

1  2