^ Powrót na górę

 

 

Nowy sprzęt w Powiatowym Zarządzie Dróg

Rozmiar tekstu:

pzd
Park sprzętowy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wzbogacił się o cztery nowe maszyny. Na ich zakup PZD uzyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nowy sprzęt pojawił się w Obwodzie Drogowym PZD przy ul. Podzamcze w ubiegłym tygodniu. Są to: ciągnik rolniczy John Deere 5055E, przyczepa rolnicza 6-tonowa, kosiarka bijakowa tylno-boczna i rębak do gałęzi Skorpion 280 SDBG.

Łączny koszt zakupu sprzętu to 287 820 zł. Z tej kwoty 270 899 zł pochodzi z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi. Wkład własny Powiatu Sieradzkiego to 28 895 zł.

Zakupiony ze środków z WFOŚiGW zestaw został uzupełniony zamiatarką. PZD nabył ją w całości za środki własne. Kosztowała 14,5 tys. zł.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15