^ Powrót na górę

 

 

Droga Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce z dotacją

Rozmiar tekstu:

pzd
Znamy już ostateczną listę rankingową inwestycji przewidzianych do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Na wysokim trzecim miejscu znalazła się przebudowa ciągu dróg powiatowych Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce (I etap).

Już na wstępnej liście rankingowej wniosek o dofinansowanie tej inwestycji znalazł się na trzecim miejscu. Na jej ostatecznej wersji nic się nie zmieniło. Oznacza to, że droga Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce (I etap) zostanie przebudowana w przyszłym roku.

Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 6,5 mln zł. Wysoka pozycja na liście rankingowej gwarantuje jej dofinansowanie na poziomie 3 mln. Pozostała kwota będzie wkładem własnym Powiatu Sieradzkiego, przy czym udział finansowy w inwestycji zadeklarowała również Gmina Wróblew.

Drugi z wniosków złożonych przez Powiat do PRGiPID dotyczył remontu ul. Widawskiej w Sieradzu. Ponieważ jednak sklasyfikowano go na 15. pozycji, dofinansowanie remontu tej drogi stoi pod znakiem zapytania. Jest ono zależne od ewentualnych oszczędności, jakie uda się uzyskać podczas przetargów na inwestycje z wyższych miejsc na liście.

Ostateczny ranking powiatów obejmuje 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 54 972 587 zł. Do 20 grudnia 2017 r. zatwierdzi ją minister właściwy do spraw transportu.

T.O.