^ Powrót na górę

 

 

Droga Wandalin-Klonowa po remoncie

Rozmiar tekstu:

pzd
Zakończyła się największa w tym roku powiatowa inwestycja drogowa. Była nią przebudowa ponad 6-kilometrowego odcinka łączącego Wandalin (gm. Złoczew) z Klonową. Nowa droga kosztowała 6,3 mln zł.

Wąską, popękaną i dziurawą nawierzchnię o pozarywanych poboczach zastąpiła trójwarstwowa jezdnia o szerokości 6 metrów z utwardzonymi poboczami. – Zakres prac objął poszerzenie drogi, wykonanie chodników w Klonowej, zjazdy do posesji i na pola, budowę peronów autobusowych, utwardzenie poboczy destruktem, oznakowanie poziome i pionowe, odmulenie rowów oraz ustawienie barier energochłonnych – wymienia Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

Przebudowa drogi Wandalin-Klonowa była finansowana z trzech źródeł: – Na to zadanie pozyskaliśmy 2,9 mln zł dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Mniej więcej tyle samo wyniósł wkład własny Powiatu, a 540 tys. dołożyła Gmina Klonowa – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Formalnie realizacja inwestycji rozpoczęła się 19 maja bieżącego roku. Tego dnia starosta Mariusz Bądzior i prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Czartkach Krystyna Wawrzyńczak-Walczak podpisali umowę na wykonanie robót w terminie do 31 października. Zobowiązanie zostało dotrzymane.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9