^ Powrót na górę

 

 

Nowe chodniki w Goszczanowie

Rozmiar tekstu:

pzd
Zakończył się remont prawie 3 kilometrów chodników przy drogach powiatowych w Goszczanowie. Prace objęły pięć ulic: Poniatowskiego, Sieradzką, Turecką, Błaszkowską i Kaliską.

Nawierzchnię asfaltową zastąpiła kostka brukowa. Zakres inwestycji obejmował również poszerzenie chodnika oraz regulację zaworów wodno-kanalizacyjnych i studni teletechnicznych. Łączna długość wyremontowanych w Goszczanowie chodników to nieco ponad 2,8 km. Roboty trwały od połowy września do końca listopada.

Kosztami prac podzieliły się samorządy Powiatu Sieradzkiego i Gminy Goszczanów, dlatego na oficjalnym przekazaniu inwestycji po zakończeniu robót spotkali się starostowie Mariusz Bądzior (starosta sieradzki), Marek Kanicki (wicestarosta), dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek oraz wójt Łukasz Siewior i sołtys Goszczanowa Maria Jatczak. Na remont chodników w Goszczanowie oba samorządy przeznaczyły po 493,5 tys. zł.

Ze względu na krótki termin realizacji i duży zakres robót, PZD powierzył inwestycję trzem wykonawcom. Były to firmy: „Somar-Bruk” Marcin Sosin (ul. Sieradzka i Poniatowskiego), Sieradzkie Kruszywa Mineralne (Kaliska i Błaszkowska) i „Dromed” Robert Mocny (Turecka).

T.O.

1  2

3  5

6  7

8  9

10  11