^ Powrót na górę

 

 

Skrzyżowanie Reymonta/Ludowa po remoncie

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg zakończył rok budową skrzyżowania drogi w ul. Reymonta (droga powiatowa) z ul. Ludową (droga miejska). Po ubiegłorocznym remoncie Reymonta i tegorocznym Ludowej, obie ulice tworzą ciąg drogowy łączący centrum Sieradza z Zapustą.

– Ta inwestycja musiała zostać zrealizowana. Była koniecznością, bo stan skrzyżowania nijak się miał do świeżo wyremontowanych dróg – mówił podczas oficjalnego odbioru robót starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

W spotkaniu podsumowującym inwestycję wziął również udział wicestarosta Marek Kanicki. Samorząd powiatowy reprezentowali także: dyrektor PZD Robert Piątek i radny Rady Powiatu Sieradzkiego Jacek Walczak, a samorząd miejski – zastępca prezydenta Sieradza Rafał Matysiak.

Prace na skrzyżowaniu wykonawca – sieradzka firma „Bud-Trans” – rozpoczął 2 listopada, a zakończył 20 grudnia. W tym czasie zbudował ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i jezdnię o długości 35 m wraz z infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem i oznakowaniem. Wszystko razem kosztowało prawie 280 tys. zł. Z tego 150 tys. wyłożył Powiat, a 130 tys. Miasto.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  11