^ Powrót na górę

 

 

Powiatowe plany drogowe na 2018 rok

Rozmiar tekstu:

pzd
Przebudowa dróg Wróblew-Wągłczew i Włyń-Glinno, przeniesienie Obwodu Drogowego do nowej siedziby i dokończenie dokumentacji na dwie kolejne inwestycje w Chojnem i Goszczanowie – to największe zadania, planowane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu w 2018 roku.

– Zdecydowanie największą tegoroczną inwestycją na drogach powiatowych będzie przebudowa 7,5-kilometrowej drogi Wróblew-Wągłczew w gminie Wróblew. Zadanie to znalazło się na wysokiej trzeciej pozycji rankingu tegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – mówi Mariusz Bądzior, starosta sieradzki.

Całkowity koszt tego zadania to prawie 6,5 mln. Trzecie miejsce na liście PRGiPID gwarantuje jej dofinansowanie na poziomie 3 mln. Pozostała kwota będzie wkładem własnym Powiatu, przy czym udział finansowy w zadaniu zadeklarowała również gmina Wróblew.

Dodajmy, że Powiat Sieradzki złożył do PRGiPID na bieżący rok dwa wnioski. Oprócz drogi Wróblew-Wągłczew jest to remont ul. Widawskiej w Sieradzu. Inwestycja ta znalazła się jednak na 15. miejscu listy rankingowej, dlatego dofinansowanie stoi pod znakiem zapytania. Jest ono zależne od ewentualnych oszczędności, jakie uda się uzyskać podczas przetargów na zadania z wyższych miejsc na liście.

Drugą co do wielkości powiatową inwestycją w rozpoczynającym się roku będzie przebudowa ponad 4-kilometrowego odcinka drogi Włyń-Glinno w gminie Warta. W tegorocznym budżecie Powiatu na ten cel została zagwarantowana kwota 4,5 mln zł. – Chcemy tu również skorzystać z wojewódzkich środków budżetowych, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wniosek o dotację złożymy w ciągu kilku najbliższych tygodni – informuje Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu.

W roku 2018 drogowcy opuszczą swoją dotychczasową siedzibę i z bazy drogowej przy ul. Podzamcze w Sieradzu przeniosą się do nowego obwodu przy Zachodniej. Infrastruktura jest prawie gotowa, została jeszcze budowa silosów na materiały sypkie i przeniesienie magazynu ze starego obwodu. Przeprowadzka planowana jest na październik.

Dzięki przeniesieniu środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, PZD będzie kontynuował prace nad dokumentacjami technicznymi dwóch inwestycji: przebudowy mostu w Chojnem i remontu drogi na ul. Tureckiej w Goszczanowie. Kiedy nastąpi ich realizacja – na rzazie nie wiadomo.

T.O.