^ Powrót na górę

 

 

Konsultacje w sprawie dokumentacji na remont drogi

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu przeprowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami Kłocka w gminie Sieradz, w sprawie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w tej miejscowości.

Spotkanie odbyło się w miejscowej szkole podstawowej. Wzięły w nim udział władze Powiatu Sieradzkiego w osobach starosty Mariusza Bądziora, przewodniczącego Rady Powiatu Sieradzkiego Henryka Waludy i wiceprzewodniczącego Jana Hankiewicza.

Merytoryczne uwagi do projektu przebudowy drogi przekazali pracownicy PZD z dyrektorem Robertem Piątkiem oraz projektant przebudowy drogi w Kłocku z sieradzkiej firmy Inframo.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9