^ Powrót na górę

 

 

Przebudowa skrzyżowania w Rembowie

Rozmiar tekstu:

pzd
Sieradzcy powiatowi drogowcy przygotowują się do remontu drogi Brzeźnio-Rembów. Zanim jednak zostanie ona przebudowana na całej długości, jeszcze w tym roku wyremontowane będzie skrzyżowanie na łuku drogi w Rembowie.

– Mamy wiele zgłoszeń od kierowców, że jest to niebezpieczne miejsce, dlatego poprawienie tam bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ważne i nastąpi jeszcze w bieżącym roku. Będzie to wstęp do przebudowy całej drogi z Brzeźnia do Rembowa. Dokumentacja techniczna na tę inwestycję jest już gotowa, teraz będziemy szukać możliwości pozyskania środków zewnętrznych na jej realizację – mówi wicestarosta sieradzki Marek Kanicki, który wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robertem Piątkiem objeżdżał inwestycje na drogach powiatowych w gminie Brzeźnio.

Drogowców (budujących kanalizację sanitarną) widać m.in. na drodze powiatowej Brzeźnio-Zapole. Zgodnie z wytycznymi, wykonawca po zakończeniu robót odtworzy w tym miejscu nawierzchnię. Z uwagi na lokalizację kanału sanitarnego przy krawędzi istniejącej jezdni, zostanie ona poszerzona o jeden metr. Dzięki temu studzienki, które dotychczas umiejscowione były przy brzegu drogi, znajdą się między kołami przejeżdżających samochodów.

T.O.

1  2

4  5

6  7