^ Powrót na górę

 

 

Droga Włyń-Glinno. Remont w dwóch etapach

Rozmiar tekstu:

pzd
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior zaproponował mieszkańcom Dzierząznej i Glinna (gm. Warta) etapowanie remontu drogi powiatowej Włyń-Glinno. Władze Powiatu Sieradzkiego spotkały się w tej sprawie ze społecznością tych miejscowości.

Oprócz starosty, szczegóły inwestycji objaśniali mieszkańcom radni powiatowi z gminy Warta – Tomasz Baliński i Krzysztof Żubrowski oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek. Samorządowe władze wojewódzkie reprezentowała Jolanta Zięba-Gzik, członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Jej obecność na spotkaniu w Glinnie związana jest z faktem, że przebudowa drogi ma być finansowana częściowo ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, a ich podziału dokonuje Urząd Marszałkowski w Łodzi. Do inwestycji dołoży się też Gmina i Miasto Warta, stąd obecność na spotkaniu burmistrza Jana Serafińskiego, jego zastępcy Sławomira Janczaka oraz gminnego radnego Marka Ciołka.

– Gdy w grudniu ubiegłego roku przyjmowaliśmy budżet, nie wiedzieliśmy jeszcze, że będziemy musieli tak wcześnie przeprowadzić przetarg. A musimy to zrobić, bo tak zażyczył sobie wojewoda, prawdopodobnie po to, by móc ustalić kwoty zaoszczędzone po przetargach. Uznaliśmy więc, że lepiej będzie przesunąć część pieniędzy z jednej inwestycji na drugą, czyli na remont drogi Wróblew-Wągłczew – wyjaśnił starosta i zaproponował podzielenie inwestycji w Glinnie i Włyniu na dwa etapy: – Wpisanie remontu do wieloletniej prognozy finansowej pozwoli zagwarantować, że będzie on zrealizowany na pewno. Żeby sprawę ostatecznie przypieczętować, oba etapy załatwimy w jednym przetargu i w oparciu o jedną umowę z wykonawcą.

T.O.

1  2

4  5

6  7