^ Powrót na górę

 

 

Remont drogi Wróblew-Wągłczew

Rozmiar tekstu:

pzd
We Wróblewie na dobre rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej w kierunku Gruszczyc. Jest to największa tegoroczna inwestycja drogowa sieradzkiego samorządu powiatowego. Jej łączny koszt to prawie 9,5 mln zł.

Remont jest finansowany z trzech źródeł: budżetu Powiatu Sieradzkiego (3 495 631 44 zł), dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (3 mln) i budżetu Gminy Wróblew (3 mln). Całkowity koszt przebudowy to więc 9 495 631 44 zł. Wykonawcą jest firma „Sidrog” z Domaniewa. Termin wykonania zadania to 15 października 2018 r.

Zakres robót obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do 7 m na terenie Wróblewa i do 6 m na pozostałym odcinku drogi, budowę chodnika, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych we Wróblewie i Wągłczewie, przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi oraz przebudowę zjazdów do posesji.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11