^ Powrót na górę

 

 

Remont drogi powiatowej w Brzeźniu

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiat Sieradzki remontuje drogę w Brzeźniu. Przebudową objęta jest ul. Topolowa na odcinku 1400 m od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą w kierunku drogi wojewódzkiej.

Inwestycja realizowana jest we współpracy z samorządem gminnym, który na ul. Topolowej budował kanalizację sanitarną i w ramach tej inwestycji, po jej zakończeniu odtworzył połowę nawierzchni drogi (do osi jezdni). – Na etapie projektowania kanalizacji postawiliśmy warunek, że nawierzchnia drogi powiatowej zostanie odtworzona, oczywiście w części usuniętej na potrzeby budowy kanalizacji. Jednocześnie postanowiliśmy skorzystać z okazji i, już za powiatowe pieniądze, objąć remontem pozostałą część drogi. W ten sposób udało się położyć nową nawierzchnię na całej szerokości – mówi wicestarosta sieradzki Marek Kanicki. Pozostały odcinek tej drogi (w kierunku Zapola) zostanie wyremontowany przy okazji budowy kolejnego odcinka kanalizacji.

W środę 30 maja drogowcy kładli ostatnie warstwy masy bitumicznej, dlatego utrudnień dla kierowców na długi weekend być już nie powinno. Do końca inwestycji pozostanie jeszcze uzupełnienie poboczy destruktem. Prace potrwają do połowy czerwca.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

14  15