^ Powrót na górę

 

 

Dokumentacja remontu mostu w Niechmirowie

Rozmiar tekstu:

pzd1
W tym roku powstanie dokumentacja techniczna na remont mostu na rzece Oleśnicy w ciągu drogi powiatowej ze Szczawna do granicy powiatu (gmina Burzenin). Uzupełni ona istniejącą dokumentację przebudowy całego 5,5-kilometrowego odcinka, która z kolei będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Dokumentację wykonuje Biuro Projektowe Józef Borkiewicz ze Zduńskiej Woli. Termin jej sporządzenia mija z końcem października tego roku. – Modernizacja mostu obejmie tylko jego nawierzchnię, bo reszta konstrukcji jest w dobrym stanie i nie wymaga remontu – mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu. Obecna nawierzchnia mostu wykonana jest z kostki granitowej.

Dokumentacja remontu mostu w Niechmirowie zostanie sfinansowana ze środków własnych PZD. Wniosek o dofinansowanie przebudowy całego ciągu drogowego z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zostanie złożony na początku przyszłego roku.

T.O.

pzd2  pzd3

pzd4  pzd5