^ Powrót na górę

 

 

Ruszył remont powiatowej schetynówki

Rozmiar tekstu:

pzd
Rozpoczął się remont drogi powiatowej Klonowa-granica powiatu w gminie Klonowa. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i gminy Klonowa. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek.

Długość remontowanego odcinka to 3585 metrów. Droga biegnie od początku miejscowości (jadąc od skrzyżowania z drogą krajową), przez skrzyżowanie w centrum Klonowej aż do granicy powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego.

Zakres robót obejmuje m.in.: korektę geometrii skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie ogrodzenia segmentowego o długości 12 m przy szkole w Klonowej, przebudowę chodnika na długości 90 m, wydzielenie nowego pasa ruchu – lewoskrętu na drodze powiatowej, poszerzenie drogi do 5,5 m, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

W tegorocznym budżecie powiatu na inwestycję tę została zarezerwowana kwota 1 720 167 zł. Drugie tyle Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał ze schetynówek. Do remontu dołożyła się również gmina Klonowa, przeznaczając na niego 200 tys. zł.

T.O.

IMG 9770  IMG 9775