^ Powrót na górę

 

 

Powiat za budową stanowiska do ważenia pojazdów

Rozmiar tekstu:

pzd
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Łodzi zwrócił się do starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika z propozycją wybudowania na terenie powiatu sieradzkiego stanowiska do ważenia przeciążonych pojazdów. Obecnie najbliższe takie stanowisko znajduje się w Łodzi.

Brak wagi, która pozwalałaby Inspekcji Transportu Drogowego kontrolować ciężar pojazdów jeżdżących po drogach powiatu sieradzkiego (mowa o wszystkich drogach, nie tylko powiatowych) był odczuwalny zwłaszcza podczas budowy drogi ekspresowej S8, gdy po drogach lokalnych poruszało się bardzo dużo ciężkich pojazdów transportowych. – Nie było możliwości skontrolowania ich pod kątem przeciążenia, a jest to przecież bardzo ważne ze względu na wpływ na stan naszych dróg. Jako zarządca jesteśmy zainteresowani budową takiego urządzenia na naszym terenie i propozycję taką składamy pozostałym samorządom regionu. Chcemy, by była to inwestycja wspólna – mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

Pismo w sprawie budowy stanowiska do ważenia przeciążonych pojazdów zostało skierowane przez starostę sieradzkiego do prezydenta Sieradza oraz burmistrzów i wójtów wszystkich gmin powiatu sieradzkiego. – Przy udziale wszystkich samorządów koszty tego typu zadania byłyby stosunkowo niewielkie, a zyski, przede wszystkim w formie zapobieżenia niszczeniu dróg, niewspółmiernie większe – uzasadnia Dariusz Olejnik. Koszty budowy takiego urządzenia to około 200 tys. złotych.

Na wtorek 7 lipca zaplanowane jest spotkanie włodarzy w tej sprawie. Mają być na nim obecni samorządowcy gminni i powiatowi powiatu sieradzkiego oraz przedstawiciele ITD. Spotkanie odbędzie się o godz. 10 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

T.O.