^ Powrót na górę

 

 

Remont schetynówki w Klonowej na półmetku

Rozmiar tekstu:

pzd
Trwają prace remontowe na drodze Klonowa-granica powiatu w gminie Klonowa. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i samorządu gminy Klonowa. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek.

Długość remontowanego odcinka to 3585 metrów. Droga biegnie od początku miejscowości (jadąc od skrzyżowania z drogą krajową), przez skrzyżowanie w centrum Klonowej aż do granicy powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego.

Zakres robót obejmuje m.in.: korektę geometrii skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie ogrodzenia segmentowego o długości 12 m przy szkole w Klonowej, przebudowę chodnika na długości 90 m, wydzielenie nowego pasa ruchu – lewoskrętu na drodze powiatowej, poszerzenie drogi do 5,5 m, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Na inwestycję tę została zarezerwowana kwota 1 720 167 zł. Połowę tej sumy Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał ze schetynówek, drugą przeznaczył ze swojego budżetu. Do remontu dołożyła się również gmina Klonowa, przeznaczając na niego 200 tys. zł.

T.O.

IMG 4498  IMG 4501

IMG 4508  IMG 4514