^ Powrót na górę

 

 

Otwarcie schetynówki w Klonowej

Rozmiar tekstu:

pzd
W Klonowej została dziś otwarta droga powiatowa biegnąca od centrum miejscowości (ul. Złoczewska i ks. Józefa Dalaka) do granicy powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego. Droga ta przeszła gruntowny remont.

Zakres robót objął m.in. korektę geometrii skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie ogrodzenia segmentowego o długości 12 m przy szkole w Klonowej, przebudowę chodnika na długości 90 m, wydzielenie nowego pasa ruchu – lewoskrętu na drodze powiatowej, poszerzenie drogi do 5,5 m, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego. Remontem zostało objęte również skrzyżowanie dróg w ul. Złoczewskiej i Dalaka. Długość przebudowanego odcinka wynosi 3585 m.

Wykonawcą remontu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek koło Sieradza. Łączny koszt inwestycji to 1 720 167 zł. Połowę tej kwoty Powiatowy Zarząd Dróg pozyskał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, drugą przeznaczył ze swojego budżetu. Do remontu dołączył się również samorząd gminy Klonowa, przeznaczając na niego 200 tys. zł.

Oficjalnego otwarcia drogi po przebudowie dokonali dziś przedstawiciele władz Powiatu Sieradzkiego i Gminy Klonowa oraz PRDiM: starosta sieradzki Dariusz Olejnik, wicestarosta Mariusz Bądzior, radny Rady Powiatu Sieradzkiego z terenu gminy Klonowa Tomasz Sosin, dyrektor PZD Robert Piątek, wójt Gminy Klonowa Dariusz Perdek oraz prezes PRDiM Krystyna Walczak.

T.O.

IMG 2354  IMG 2357

IMG 2361  IMG 2376

IMG 2382  IMG 2385

IMG 2388  IMG 2409

IMG 2415  IMG 2424