^ Powrót na górę

 

 

Powierzchniowy remont pięciu dróg powiatowych

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu rozstrzygnął przetarg na powierzchniowy remont pięciu dróg powiatowych. Nakładki pojawią się w Gorzałowie (gm. Błaszki), na ul. Kaliskiej w Goszczanowie, na ul. Cieleckiej w Warcie, w Czartkach koło Warty i w Cielcach (gm. Warta).

Powierzchniowe utrwalenie obejmie łącznie 682,5 m dróg powiatowych: 60 m w Gorzałowie, 220 m na ul. Kaliskiej w Goszczanowie, 22,5 m na ul. Cieleckiej w Warcie, 250 m w Czartkach koło Warty i 130 m w centrum Cielc (na drodze, przy której w sierpniu br. remontowany był chodnik).

Wszystkie wymienione remonty zostaną wykonane w ramach jednej umowy z wykonawcą. A będzie nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek koło Sieradza. Koszt inwestycji to niecałe 150 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z oszczędności na bieżącym utrzymaniu dróg.

T.O.