^ Powrót na górę

 

 

Plany inwestycyjne Powiatu Sieradzkiego na 2016 rok

Rozmiar tekstu:

inwestycje
Wraz z budżetem na 2016 rok Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła plan wydatków majątkowych. Dominują wśród nich inwestycje drogowe – m.in. przebudowa ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu i remont drogi Brzeźnio-Lipno. Suma planowanych wydatków majątkowych Powiatu na 2016 rok wyniesie 13 410 986 zł.

Najwyższa kwota w tegorocznym planie inwestycyjnym Powiatu – 5 520 616 zł – przeznaczona będzie na przebudowę ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu. Przypominamy, że inwestycja ta została zgłoszona do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W ramach realizacji tego zadania Powiat Sieradzki podjął współpracę z Gminą Miasto Sieradz, na terenie której znajduje się wnioskowany ciąg dróg. Miasto na realizację powyższej inwestycji zaoferowało pomoc finansową w wysokości 1 711 500 zł, co stanowi 31 proc. wkładu własnego Powiatu. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 30 września 2016 r. Jej zakres obejmie: ul. Reymonta – przebudowę nawierzchni jezdni, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodnika, przebudowę i budowę zjazdów, budowę zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji deszczowej, usunięcie niezbędnych kolizji i wykonanie nowego oznakowania; al. Grunwaldzka – wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika po obu stronach jezdni, wykonanie parkingu między skrzyżowaniami z ul. Jana Pawła II i Jagiellońską, wykonanie oznakowania aktywnego w al. Grunwaldzkiej i wykonanie nowego oznakowania.

Kolejne 3 mln zł w tegorocznym budżecie Powiatu przeznaczono na przebudowę mostu (na rzece Oleśnicy) wraz z drogą dojazdową w Niechmirowie w gminie Burzenin. Most leży w ciągu drogi powiatowej ze Szczawna do granicy powiatu (w kierunku powiatu wieluńskiego). – Modernizacja mostu obejmie tylko jego nawierzchnię, bo reszta konstrukcji jest w dobrym stanie i nie wymaga remontu – mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu. Obecna nawierzchnia mostu wykonana jest z kostki granitowej. PZD będzie próbował pozyskać środki (1,5 mln) na jego modernizację z subwencji ogólnej budżetu państwa (wnioski można składać do 12 lutego 2016 r.).

Trzecią co do wielkości inwestycją drogową (pod względem kwot zapisanych w budżecie) będzie pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Brzeźnio-Lipno w gminie Brzeźnio. Jest to druga inwestycja zgłoszona przez PZD do PRGiPID. Jej zakres obejmie poszerzenie drogi, przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, budowę chodnika, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, przebudowę i budowę zjazdów, budowę zatok autobusowych, wykonanie zatok postojowych w miejscowości Brzeźnio, budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nowych wpustów oraz wymianą istniejących, przebudowę rowów drogowych, budowę przepustów pod zjazdami i wykonanie nowego oznakowania. Łączny koszt tej inwestycji wyniesie 4 120 386 29 zł. W remoncie udział finansowy będzie miała również Gmina Brzeźnio, która zaoferowała wsparcie w wysokości 420 tys. zł. W powiatowym budżecie na 2016 rok na pierwszy etap remontu drogi Brzeźnio-Lipno przeznaczona została kwota 2 060 194 zł.

Ponad milion złotych kosztować będą powiatowy budżet dwie inne inwestycje drogowe – w gminach Błaszki i Goszczanów. Pierwsza to przebudowa drogi Marianów-Włocin (kwota w budżecie – 537 576 zł), druga – wykup gruntów pod przebudowę drogi Goszczanów-Poprężniki, będącą pierwszym etapem modernizacji ciągu dróg powiatowych Goszczanów-Warta (530 tys.).

W 2016 r. kontynuowana będzie budowa Obwodu Drogowego PZD przy ul. Zachodniej w Sieradzu. Przewidziana na 2015 rok pierwsza część inwestycji (tzn. budynek biurowo-socjalny z częścią magazynową w stanie surowym, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring i instalacja alarmowa) zakończyła się zgodnie z planem. Jej koszt to 662 563 53 zł. Umowa z wykonawcą – firmą „Finans-Bud” z Kuśnia pod Sieradzem – obejmuje również wykończenie budynku oraz montaż wszystkich potrzebnych instalacji. – Zostanie to zrealizowane w części drugiej pierwszego etapu. Dalsze prace wykonawca podejmie już w 2016 r., a konkretny termin ich rozpoczęcia zależy od warunków pogodowych – mówi Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu. Prace wykończeniowe budynku biurowo-socjalnego z częścią magazynową potrwają do połowy sierpnia 2016 r. Będą kosztować 723 743 09 zł. Na początku 2016 r. ogłoszony zostanie przetarg na budowę kolejnego obiektu OD – magazynu. W tabeli wydatków majątkowych Powiatu przy inwestycji pn. „Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu” widnieje kwota 1,5 mln zł.

71 tys. zł Powiat przeznaczy na zakupy inwestycyjne: 60 tys. kosztować będzie sprzęt komputerowy dla Starostwa Powiatowego, pozostałe 11 tys. to kwota przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu na zakup sprzętu. Planowane są także zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu – za 9,5 tys. zł.

W planach wydatków majątkowych znalazła się jeszcze budowa zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego w filii Domu Pomocy Społecznej w Witowie za 12,1 tys. zł.

T.O.