^ Powrót na górę

 

 

Rondo im. Mietka Frasunkiewicza w Zwierzyńcu

Rozmiar tekstu:

pzd
Rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych Złoczew-Błaszki i Brzeźnio-Brąszewice w miejscowości Zwierzyniec (gm. Brąszewice) otrzymało imię Mietka Frasunkiewicza. Patron był wieloletnim pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, kierownikiem jego Działu Technicznego. Zmarł w 2012 r.

– Nadając jedynemu rondu na drogach powiatowych imię Mietka Frasunkiewicza, chcemy uczcić naszego wieloletniego pracownika i przyjaciela, a przede wszystkim drogowca z krwi i kości. To on był inicjatorem budowy ronda w tym miejscu, to za jego sprawą skrzyżowanie w Zwierzyńcu, kiedyś bardzo niebezpieczne, zostało rozwiązane właśnie w ten sposób. Jako kierownik Działu Technicznego, Mietek od początku do końca zaangażowany był w inwestycję przebudowy drogi Brzeźnio – skrzyżowanie Czartoria-Godynice, na której zbudowane zostało rondo. Prywatnie był osobą niezwykle serdeczną, bardzo lubianą przez zżytych z nim współpracowników. Dla wszystkich był po prostu Mietkiem, stąd rondo im. Mietka, a nie Mieczysława Frasunkiewicza – wyjaśnia Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu. Rondo zostało zbudowane podczas przebudowy drogi w latach 2010-2011.

Z inicjatywą nadania imienia rondu w Zwierzyńcu wyszedł Zarząd Powiatu Sieradzkiego, przyjmując 12 listopada 2015 r. uchwałę o wystąpieniu do Rady Gminy Brąszewice z taką właśnie propozycją. Pomysł ten został wcześniej skonsultowany z rodziną Mieczysława Frasunkiewicza. Rada Gminy uchwałę o nadaniu imienia przyjęła tuż przed świętami Bożego Narodzenia – 22 grudnia 2015 r.

Stosowne oznakowanie pojawi się na rondzie na przełomie stycznia i lutego.

T.O.