^ Powrót na górę

 

 

„Moje Krakowskie” Zygmunta Kamińskiego

Rozmiar tekstu:

pbp
„Sieradzka ulica Krakowskie Przedmieście. Przeszłość-teraźniejszość-mieszkańcy”. Tak Zygmunt Kamiński zatytułował swoje spotkanie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.

Drogi biegnące w kierunku stolicy zawsze miały specjalny charakter i często brały swoją nazwę właśnie od niej. W średniowiecznym Sieradzu był to trakt krakowski, nazwany później Przedmieściem Krakowskim. – Przez długie lata było to najrozleglejsze, najbardziej ludne przedmieście Sieradza. Był czas, gdy znajdowała się na nim aż jedna piąta wszystkich sieradzkich domów: w czasie lustracji w 1791 r. doliczono się w całym mieście 254 domów, z czego 50 na Krakowskim Przedmieściu – opowiada Zygmunt Kamiński. Ulica zaczynała się od bramy przy kolegiacie, również zwanej krakowską.

Gość biblioteki opowiadał przede wszystkim o tych dziejach Krakowskiego Przedmieścia, które sam dobrze pamięta. Przez jego wspomnienia przewijały się nazwiska m.in. Pisarczyków, Nogalów, Nowaków, Michalskich, Wojciechowskich, Wojtanków, Bobrowskich, Łuszkiewiczów, Szczepaniaków, Matusiaków, Muszyńskich, Świerczyńskich, Mazurów, Kudelskich, Owczarków i Świniarskich. Wielu z tych rodzin już tam nie ma, ale równie dużo jest tych silnie zakorzenionych, mieszkających „na Krakowskim” z dziada pradziada. Zygmunt Kamiński przypomniał też miejsca i budynki już nieistniejące, ale niegdyś charakterystyczne dla tej części Sieradza. Przykładem jest pałac Danielewiczów, wzniesiony w II połowie XIX w. W czasie ostatniej wojny mieszkał w nim komendant niemieckiego poligonu. Pałac ten spłonął pod koniec stycznia 1945, dzień przed ewakuacją Niemców z Sieradza. Na jego miejscu później zbudowano winiarnię.

Obecnie ul. Krakowskie Przedmieście ma 3,5 km długości i posiada 220 numerów. W jej obrębie działa ponad 90 firm. Z punktu widzenia administracji drogowej Krakowskie Przedmieście ma dwóch zarządców: od skrzyżowania z ul. Polną i Podrzecze do 1 Maja jest drogą powiatową, dalej w kierunku Monic – wojewódzką. Na odcinku od Wierzbowej do Oksińskiego ulica ta jest nawet dwupoziomowa – droga wzdłuż Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (dawnej szkoły „Piątki”), ta na górce, to też Krakowskie Przedmieście. Wciąż jest to jedna z ważniejszych sieradzkich arterii. Przez Krakowskie jedzie się do Burzenina, Widawy i dalej do Wielunia, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego.

Zygmunt Kamiński z pochodzenia jest sieradzaninem. Tu się urodził, tu kończył szkołę podstawową, potem liceum. Na studia geograficzne wyjechał do Łodzi i związki z tym miastem (do którego w 2008 r. przeniósł się na stałe) pozostały mu do dziś. W połowie lat 60. zaczął działać w Polskim Towarzystwie Turystyki Krajoznawczej, potem został przewodnikiem po Łodzi i województwie łódzkim, a także instruktorem krajoznawstwa Polski. Wielu sieradzan pamięta Zygmunta Kamińskiego jako pracownika administracji rządowej i samorządowej – Urzędu Wojewódzkiego, a później Starostwa Powiatowego.

W kilku czasopismach turystyczno-geograficznych („Poznaj swój kraj”, „Gościniec”) można przeczytać artykuły Zygmunta Kamińskiego. Jeden z nich opowiada właśnie o dziejach Krakowskiego Przedmieścia. Zainteresowanych odsyłamy do numeru 1/61/2001 kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” (strony 3-10).

T.O.

1  2

3  5

6  7

8  9

9a  9b

10  11

13  14

15  16

12  17