^ Powrót na górę

 

 

Wspomnienie o powstańcach z Sieradza

Rozmiar tekstu:

powstanie
Sieradzanie oddali hołd powstańcom warszawskim, spoczywającym na starym cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego. Spotkanie wspomnieniowe przy grobie kapelana Armii Krajowej ks. Apolinarego Leśniewskiego zorganizował Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota”.

Ks. mjr Apolinary Leśniewski pochodził z Wróblewa. W 1920 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przed wybuchem wojny pracował we Włocławku jako nauczyciel religii, a potem w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego jako wizytator. W czasie wojny był kapelanem wojskowym, a podczas powstania warszawskiego również kapelanem AK. Był pierwszym powojennym proboszczem sieradzkiej fary. Zmarł w 1984 r.

Grób ks. Leśniewskiego znajduje się na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu. W dzień 72. rocznicy wybuchu powstania spotkali się przy nim członkowie Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego, samorządowcy i mieszkańcy miasta. Sekretarz klubu Anna Piestrzeniewicz przybliżyła postacie kilku innych powstańców, którzy spoczęli na sieradzkiej nekropolii.

Powstańcy Warszawscy spoczywający na cmentarzu w Sieradzu:

Teresa Bidas-Malinowska, ur. 17 VII 1902 r. w Kluczewsku, zm. 7 VII 1976 r. w Sieradzu, sanitariuszka szpitala powstańczego przy ul. Chmielnej (sektor D1, rząd 10, grób 10).

Walenty Błoński (1920-1991), sieradzanin, żołnierz I Armii Wojska Polskiego, przeszedł na przyczółek czerniakowski. Zmarł 5 VIII 1991 r. (sektor E3, rząd 15, grób 16).

Kazimierz Jarociński, ur. 4 III 1901 r., zm. 18 I 1945 r., symboliczna mogiła na cmentarzu w Sieradzu (sektor B1, rząd 1, grób 4 ).

Ks. Apolinary Leśniewski ps. „Maron”, ur. 23 VII 1891 r. we Wróblewie, zm. 5 XI 1984 r. w Sieradzu, w powstaniu warszawskim kapelan w stopniu majora, z jego inicjatywy został namalowany obraz „Matka Boska AK” (sektor F3, rząd 1, grób 1).

Henryk Mąka ps. „Dulicz”, ur. 30 I 1908 r. w Drużbicach, zm. 25 II 1987 r. w Warszawie, w powstaniu walczył w stopniu podporucznika, walczył na Woli, Starówce i Żoliborzu, a następnie w Kampinosie. Po powstaniu przedostał się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie nadal działał w AK (sektor B1, rząd C, grób 5).

Eugeniusz Polak, ur. 14 VII 1922 r. w Dzierzbach. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Zamordowany przez pracowników PUBP w Sieradzu 30 VIII 1951 r. sektor B3, rząd 4a, grób 3.

Barbara Cecylia Przybylska, ur. 29 X 1916 r. w Sieradzu, w sanitariuszka, IV Obwód „Grzymała” – punkt sanitarny przy ul. Filtrowej 73 (Ochota), wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Zm. 21 I 1981 r. (sektor G2, rząd 1, grób 76).

Zofia Bożena Raźniewska ps. „Kuba”, ur. 20 III 1925 r., zm. 15 IX 1944 r. w Warszawie, łączniczka plutonu 167, 2 kompanii batalionu AK „Kiliński”, ranna podczas służby, zmarła na czerwonkę w powstańczym szpitalu przy ul. Hożej. Odznaczona pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie (kw. B-24), symboliczna mogiła na cmentarzu w Sieradzu (sektor B2, rząd 1, grób 9). Jej nazwisko zostało umieszczone na „Murze Pamięci” (tablica nr 165, poz. 52) w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Eugenia Szczepaniak (1923-2009), 10 VIII 1944 r. dostała się do niewoli, przebywała w obozie przejściowym w Pruszkowie, a następnie została osadzona w Oświęcimiu, gdzie przebywała do dnia wyzwolenia. (sektor E4, rząd 9, grób 17).

S. Maria Magdalena Ziemacka (Maciejewska), ur. 18 IX 1880 r. w Petersburgu, do zakonu ss. Urszulanek SJK wstąpiła 15 VIII 1937 r., w czasie powstania przełożona ss. Urszulanek w Warszawie przy ul. Gęstej 1, gdzie mieścił się punkt ratowniczo-sanitarny. W latach 1945-1951 przełożona domu i centrum w Sieradzu. Zm. 6 I 1975 r. w Sieradzu (sektor G2, rząd 1, grób 12).

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

17a  18

19  20