^ Powrót na górę

 

 

Twórczość Zenona Bogusza w Galerii na Piętrze

Rozmiar tekstu:

bwa
Rysunki Zenona Bugusza to dziesiątki wrażeń, pejzaży, osób i miejsc, utrwalonych podczas podróży, głównie służbowych, związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera mechanika. Jego prace od niedawna można oglądać w Galerii na Piętrze Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu.

Talent plastyczny Zenona Bogusza ujawnił się w szkole podstawowej, gdy prowadzący zajęcia ksiądz narysował Ducha Świętego. – Gdy zobaczyłem ten rysunek, powiedziałem, że to jest jakaś glapa, a nie Duch Święty. Narysowałem własną wersję, wzorując się na postaci gołębia, jaką widziałem na obrazie w kolegiacie – wspomina autor.

Tak się zaczęło, od tego momentu Zenon Bogusz stał się szkolnym „nadwornym” rysownikiem i ilustratorem. – W trudnych powojennych czasach nie mieliśmy książek ani zeszytów. Na lekcji biologii nauczycielka kazała mi przerysowywać na tablicy ilustracje z jedynego podręcznika, jaki posiadała. Pod koniec semestru stwierdziła, że odwzorowując elementy przyrody doskonale poznałem biologię, w związku z czym należy mi się czwórka – mówi Zenon Bogusz. Potem były kolejne etapy nauki rysunku, osiągane dzięki lekcjom siostry urszulanki Magdaleny Hekker.

Zenon Bogusz nie kształcił się w kierunku artystycznym, został inżynierem mechanikiem. Pochodzi z Sieradza, ale zawodowe życie spędził w Łodzi, projektując maszyny włókiennicze. Jednak mimo wszystko sztuka towarzyszyła mu zawsze, bo jak opowiada, podczas służbowych wyjazdów znajdował czas na wizytę w galerii czy w muzeum. I tak nadszedł moment, w którym jego prace podziwiają inni.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11a  11b

12  13

14  15

16  17