^ Powrót na górę

 

 

Dorobek wydawniczego tandemu

Rozmiar tekstu:

muzeum
Fotograf i wydawca Ryszard Sierociński oraz grafik Paweł Duraj podsumowali swoją 27-letnią współpracę. Jej efektem jest około 150 publikacji albumowych i książkowych, a także niezliczone wydawnictwa akcydensowe, ulotki i kalendarze.

Wszystko zaczęło się od przypadkowego spotkania. – To oczywiście nie było pierwsze nasze spotkanie w ogóle, bo Ryszard był fotografem w sieradzkim Biurze Dokumentacji Zabytków, a ja współpracowałem z Biurem Wystaw Artystycznych. Obie instytucje mieściły się w tym samym budynku, więc widywaliśmy się siłą rzeczy. Ale to decydujące spotkanie miało charakter przypadkowy i odbyło się wcale nie w Sieradzu, tylko w Łodzi – mówi Paweł Duraj.

– Poszliśmy do kawiarni, zamówiliśmy kawę i przy tej kawie postanowiliśmy, że zaczniemy wspólnie tworzyć wydawnictwa. To były zupełnie inne czasy i inna rzeczywistość. Bujnie rozwijający się biznes potrzebował wizytówek, ulotek, jakichś drobnych materiałów reklamowych, a firm poligraficznych było bardzo mało. Potem były większe rzeczy, książki, albumy. Ja zajmowałem się stroną fotograficzną, Paweł przygotowywał całość do druku – dodaje Ryszard Sierociński.

„Ziemia Wieluńska”, „Wieluń”, „Sieradz”, „Sieradz. Moje miasto”, „Sieradz. Magiczne miejsca”, „Mój Sieradz”, „Z biegiem Warty. Impresje fotograficzne”, „Między Wartą a Nerem”, „Kępno i okolice”, „Skarby Łęczycy”, „Światło w przestrzeni Ziemi Łęczyckiej”, „Arego Szternfelda dialog serdeczny z miastem”, „Historia sieradzkiego sportu”, "Sieradzka księga pokoleń", „Rawicz”, „Bractwa kurkowe w Polsce”, „XX lat kurkowych bractw strzeleckich okręgu centralnego” – to tylko niektóre tytuły wspólnie opracowanych wydawnictw. Pokazują one również zakres zainteresowań sieradzkiego duetu wydawniczego.

Spotkanie z Ryszardem Sierocińskim i Pawłem Durajem odbyło się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  14

10  11

12  15

16  17

18  19