^ Powrót na górę

 

 

Apel o pamiątki dla muzeum

Rozmiar tekstu:

muzeum
Muzeum Okręgowe w Sieradzu apeluje do mieszkańców regionu o przekazywanie pamiątek po osobach zasłużonych dla Ziemi Sieradzkiej. Okazją do wzbogacenia zbiorów jest przypadająca w tym roku 80. rocznica jego powstania.

„Celem niniejszej odezwy jest (…) prosić posiadaczy jakichkolwiek zabytków i pamiątek o nierozpraszanie ich, lecz oddawanie tych przedmiotów jako dar do Muzeum, gdzie, zaopatrzone w nazwiska ofiarodawców, upamiętnią waszą szlachetną ofiarność na zawsze” – tak brzmiał fragment odezwy komitetu organizacyjnego utworzenia sieradzkiego muzeum, wystosowanej 1 lutego 1937 r.

Historia zatoczyła koło i po 80 latach podobny w treści apel trafia właśnie – m.in. w postaci ulotek – do mieszkańców powiatu sieradzkiego: „Wierzymy w sieradzan i mieszkańców Sieradzczyzny, i oczekujemy na fotografie, różnego rodzaju dokumenty (akta, świadectwa, legitymacje, dyplomy, księgi z dedykacjami itp.) oraz na sprzęty i narzędzia związane z pracą i mieszkaniem przedstawicieli wszystkich stanów i wszystkich zawodów żyjących na tej ziemi, w dorzeczu Warty – rodzinnej rzeki nas wszystkich”. – Mieszkańcy przynoszą nam swoje rodzinne pamiątki, ale chcielibyśmy mieć ich jeszcze więcej. Czas biegnie bardzo szybko i grono osób, które mają w domach stare dokumenty czy fotografie, jest coraz mniejsze. Dlatego ponawiamy nasz apel – mówi Jerzy Kowalski, dyrektor muzeum w Sieradzu.

T.O.

apel2  apel1