^ Powrót na górę

 

 

Sieradzkie impresje w Galerii na Piętrze

Rozmiar tekstu:

bwa
Obrazy, które od czwartku 16 lutego można oglądać na wystawie w Galerii na Piętrze Biura Wystaw Artystycznych, są pokłosiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Sieradzkie Impresje”. Plener odbył się po raz szósty w Klasztorze Sióstr Urszulanek w Sieradzu.

– Plener jest formą wsparcia starań Urszulanek o renowację ich pięknej zabytkowej siedziby. Już od sześciu lat w murach sieradzkiego klasztoru goszczą artyści, którzy przez kilka tygodni, inspirując się zabytkiem i jego otoczeniem, malują obrazy i pozostawiają je siostrom w darze – mówi Małgorzata Szymlet-Piotrowska, dyrektor BWA w Sieradzu.

Wystawione w Galerii na Piętrze prace pochodzą z pleneru zorganizowanego w maju 2016 roku. Wzięło w nim udział 12 artystów z całego kraju: Marek Andała, Iwo Birkenmajer, Andrzej Borowski, Jolanta Caban, Tomasz Klimczyk, Tomasz Krawczyk, Leszek Kurek, Krzysztof Nowak, Halina Nowicka, Mira Skoczek-Wojnicka, Joanna Trzcińska i Zbigniew Nowak.

Prace przeznaczone są na sprzedaż i będzie je można kupić również po zamknięciu wystawy, czyli po 10 marca. Wówczas trafią one do galerii sprzedaży BWA. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane Urszulankom i przeznaczone na remont klasztoru.

T.O.

1  2

3a  3b

5  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31