^ Powrót na górę

 

 

Dotacje na zabytki w powiecie sieradzkim

Rozmiar tekstu:

zabytki
Klasztor Ojców Bernardynów w Warcie otrzyma 400 tys. zł dotacji z programu „Ochrona zabytków”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze te przeznaczy na trzeci etap remontu dachu.

Remont całego kompleksu kościelno-klasztornego Bernardynów to przedsięwzięcie obliczone na wiele lat i niemożliwe do zrealizowania przez samych zakonników. Dlatego szukają pomocy, gdzie mogą. – Na sam tylko trzeci etap remontu dachu potrzebujemy 800 tys. zł. Ministerstwo zapowiedziało przekazanie w tym roku połowy tej kwoty, samorząd gminny obiecał, że dołoży 25 tys. Oprócz tego czekamy na rozstrzygnięcie dwóch konkursów Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie z puli na zabytki. Złożyliśmy też wnioski w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – mówi ojciec Cecylian Szczepanik, wikary klasztoru w Warcie.

Remont dachu Bernardyni zaczęli w 2015 roku, w kolejnym kontynuowali go, by w 2017 zakończyć. Z jednej strony pocieszeniem może być fakt, że ten trzeci etap będzie ostatnim, ale z drugiej – rewitalizacji domaga się elewacja klasztoru, wirydarz i wnętrza kościoła. Przydałoby się też poszerzyć parking, bo ten, który jest, nie zaspokaja potrzeb parafian nawet w połowie. Ci ostatni zresztą też będą mieli okazję wspomóc Bernardynów, biorąc udział w festynie 15 sierpnia.

Oprócz warckiego klasztoru, na dofinansowanie z „Ochrony zabytków” – choć już mniejsze – mogą liczyć cztery parafie powiatu sieradzkiego: Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu (200 tys.), Parafia Świętego Mikołaja w Warcie (150 tys.), Parafia Świętego Idziego w Brzeźniu (100 tys. zł) i Parafia Świętego Wawrzyńca w Rososzycy (80 tys.).

T.O.