^ Powrót na górę

 

 

Maria Wisińska we wspomnieniach

Rozmiar tekstu:

muzeum
Pierwszego września mija 70. rocznica urodzin Marii Wisińskiej, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu w latach 1981-1990. Jest więc okazja, by przypomnieć sieradzanom tę wyjątkową postać.

Zmarła w 2009 r. Maria Róża Wisińska była bohaterką spotkania wspomnieniowego w sieradzkim muzeum. Opowiadali o niej dawni współpracownicy, przyjaciele oraz rodzina (mąż i syn). W muzeum pracują jeszcze osoby, które pamiętają ją jako kierownika tej placówki.

Gdyby żyła, miałaby 70 lat. Na przełomie sierpnia i września 1947 r. ciężarna Aniela Wisińska wraz z mężem Antonim przyjechali z rodzinnych Karsznic do sanktuarium w Częstochowie, by prosić Matkę Boską Częstochowską o szczęśliwe rozwiązanie. Prośba została wysłuchana i 1 września w klasztornym szpitalu przyszła na świat dziewczynka, której nadano imiona Maria Róża.

Edukację rozpoczęła od Szkoły Podstawowej w Karsznicach, by następnie kontynuować ją w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. „Tutaj dała się poznać jako wzorowa, wielokrotnie nagradzana uczennica, pomagająca chętnie innym koleżankom i kolegom. W liceum zaczęła się szczególnie interesować historią i dziejami własnego regionu” – czytamy w 12 tomie Sieradzkiego Rocznika Muzealnego, wydanego w 2009 r. Nic więc dziwnego, że po maturze w 1965 r. Maria Róża Wisińska rozpoczęła studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Marzyła o doktoracie i wybrała nawet temat rozprawy doktorskiej („Wschodnia Wielkopolska w okresie Sejmu Wielkiego”), ale problemy zdrowotne zmusiły ją do zarzucenia tych planów.

Po ukończeniu studiów – 1 września 1970 – rozpoczęła staż w muzeum w Sieradzu. Potem awansowała – najpierw na młodszego asystenta muzealnego, potem kolejno na asystenta, starszego asystenta, adiunkta i kierownika działu historycznego. W październiku 1981 r. pracownicy muzeum wybierają ją na dyrektora. Ich wybór poparł wojewoda sieradzki Tadeusz Barczyk oraz minister kultury i sztuki Józef Tejchma. W 1988 wyszła za mąż za Radomyśla Klubę, trzy lata później urodziła syna Macieja.

Maria Wisińska kierowała muzeum do 1 lutego 1990 r. Następnie przeszła do Biura Dokumentacji Zabytków Województwa Sieradzkiego, a po jego likwidacji do nowopowstałej Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Potem (w 1992 r.) została kierownikiem sieradzkiego oddziału Archiwum Państwowego w Łodzi, z którego w 2002 r. przeszła na emeryturę.

T.O.

1  3

4  5