^ Powrót na górę

 

 

Sieradzkie Święto Niepodległości

Rozmiar tekstu:

12
Na placu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się odchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość zgromadziła samorządowców, harcerzy, kombatantów, młodzież i mieszkańców regionu.

Kulminacją obchodów było złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem marszałka. Wiązanki składały ugrupowania polityczne, przedstawiciele szkół oraz samorządów powiatu sieradzkiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta sieradzki Dariusz Olejnik. Przypomniał w nim m.in. zbrojne wystąpienia Polaków przeciwko zaborcom. – Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość ojczyzny okupili własną krwią. W wyniku trzeciego rozbioru w 1795 roku I Rzeczpospolita została całkowicie wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków, w których wciąż tliła się nadzieja. Patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców, towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej i powstań narodowych, listopadowego i styczniowego, a także biorącym udział w zrywach narodowowyzwoleńczych w Wielkopolsce i na Śląsku – mówił starosta.

Po uroczystości spod pomnika, śladami miejsc pamięci wystartował IV Bieg Niepodległości.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

18a  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  30