^ Powrót na górę

 

 

Animatorzy kultury nagrodzeni

Rozmiar tekstu:

IMG 6065
Powiat Sieradzki nagrodził animatorów kultury. Zarząd wręczył dziś nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2014 roku. Uroczystość odbyła się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

Nagrody pieniężne otrzymało dziś 16 osób i podmiotów działających w instytucjach kultury na terenie powiatu sieradzkiego. W dwóch kategoriach odebrali je:

W kategorii za całokształt działalności:

Sławomir Cieślak – 32 lata związany z pracą w kulturze. Nauczyciel gry na akordeonie, wicedyrektor PSM I st. w Sieradzu, prezes Towarzystwa Muzycznego „Fermata” w Sieradzu, organista Parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu. Prowadzi zespoły: chór parafialny i kwintet akordeonowy, w którym gra. Organizator popularnych w Sieradzu cyklicznych koncertów muzycznych. Sławomir Cieślak otrzymał nagrodę w wysokości 2200 zł za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechniania, promocji i ochrony, a także wzbogacania oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

Irena Kostrzewska – 32 lata związana z pracą w kulturze. Kierownik Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu. Organizator znanych i popularnych przedsięwzięć kulturalnych na terenie Sieradza i powiatu. Wychowankowie kierowanej przez nią placówki byli wielokrotnymi laureatami przeglądów, festiwali krajowych i zagranicznych oraz telewizyjnych turniejów. Otrzymała nagrodę w wysokości 2200 zł za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechniania, promocji i ochrony, a także wzbogacenia oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

Helena Różańska-Piątek – od 39 lat związana z pracą w kulturze. Bibliotekarka, starszy kustosz w PBP w Sieradzu. Aktywnie działa na rzecz środowiska bibliotekarskiego. Od wielu lat utrzymuje ścisłe kontakty z wydawnictwami, dystrybutorami książek, dbając o zaopatrzenie bibliotek powiatu sieradzkiego w nowości wydawnicze. Nagroda w wysokości 2200 zł za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechniania, promocji i ochrony, a także wzbogacenia oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

Zespół śpiewaczy „Jezioranki” z Jeziorska. Działa przy Warckim Centrum Kultury. W 2014 roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Jest czterokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Uczestniczył w festiwalach i imprezach folklorystycznych na Litwie i na Węgrzech. Nagroda w wysokości 4000 zł za wieloletnie zasługi w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz kultywowania tradycji regionu sieradzkiego.

W kategorii za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego:

Andrzej Cupryniak – działacz społeczno-kulturalny, radny gminy Wróblew. Współzałożyciel Orkiestry Dętej we Wróblewie, w której gra jako podstawowy trębacz. Współzałożyciel i członek Kapeli Piosenki Biesiadnej „Kumpele Wróbele”. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie wdrażania inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

Grzegorz Gonera – instruktor muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej. Prowadzi indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych, zespoły wokalno-instrumentalne i ludowe. Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Unikowie i w Klonowej. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz promocję młodzieży artystycznie uzdolnionej.

Jerzy Jabłoński – specjalista ds. digitalizacji w sieradzkim BWA. Uprawia rysunek, malarstwo akwarelowe i pastelowe związane tematycznie z Sieradzem. Prezentuje swoją twórczość plastyczną podczas sieradzkich imprez plenerowych. Pięciokrotnie znalazł się w gronie finalistów konkursu na satyryczny rysunek miesiąca w Muzeum Karykatury w Warszawie. Nagroda w wysokości 1000 zł za twórcze osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

Aneta Jarząb – kierownik działu administracyjno-gospodarczego w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Realizatorka działań dotyczących rewitalizacji obiektu muzeum, w ramach ogólnego programu rewitalizacji Sieradza. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Sieradzkiej.

Marek Król – nauczyciel historii, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Błaszkach. Inicjator utworzenia Błaszkowskiego Towarzystwa Regionalnego. Współpracuje z kwartalnikiem „Kurier Błaszkowski”, w którym publikuje artykuły poświęcone historii miasta Błaszki i regionu. Autor monografii historycznej Błaszek oraz pracy doktorskiej pn. „Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej od 1914 roku”. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowej i publicystycznej na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego regionu.

Jarosław Miłek – instruktor muzyki w Spółdzielczym Domu kultury w Sieradzu. Jego wychowankowie mogą poszczycić się sukcesami na festiwalach i konkursach piosenki w regionie i w kraju, a także poza granicami kraju (Włochy, Bułgaria). Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz promocję młodzieży artystycznie uzdolnionej.

Janina Owczarek – od 32 lat związana z zawodem bibliotekarskim. Dyrektor GBP w Brąszewicach. Kierowana przez nią książnica zajmuje pierwsze miejsca w rankingu bibliotek w województwie łódzkim pod względem ilości czytelników w powiecie sieradzkim oraz I miejsce pod względem ilości czytelników i wypożyczeń na 100 mieszkańców w powiecie sieradzkim. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie organizacji przedsięwzięć kulturalnych służących popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu sieradzkiego.

Anna Pawlak – działaczka społeczno-kulturalna z terenu gminy Brzeźnio, prezes Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”. Realizatorka projektów: „Kociolandia” dla młodzieży ze środków pozyskanych z Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz „Spotkania ze smakiem – cykl warsztatów łączących pokolenia” dla mieszkańców gminy Brzeźnio. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie wdrażania inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

Tomasz Pawlak – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Burzeninie. Prowadzi młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny. Gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Burzeninie jako basista. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz promocję młodzieży artystycznie uzdolnionej.

Małgorzata Pułkownik – nauczyciel. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sieradza. Współrealizatorka ważnych przedsięwzięć regionalnych. Podejmuje interesującą działalność wydawniczą, przybliżającą historię miasta Sieradza i regionu. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie organizacji przedsięwzięć kulturalnych służących popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu sieradzkiego.

Józef Ukleja – właściciel gospodarstwa agroturystycznego. Solista i narrator Zespołu Folklorystycznego „Znad Swędrni”, działającego przy GOK w Goszczanowie. Odtwórca tradycyjnej potrawy regionalnej pn. „pyrczok goszczanowski”, za którą otrzymał wyróżnienie na „Tyglu Smaków” w Łodzi. Nagroda w wysokości 1000 zł za osiągnięcia w dziedzinie kultywowania folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu sieradzkiego.

Zespół śpiewaczy „Melodia” ze Złoczewa – działa od 17 lat przy MOK w Złoczewie. Popularyzuje muzykę ludową, obrzędową i biesiadną. Wielokrotny laureat przeglądów artystycznych ruchu seniora w regionie. Nagroda w wysokości 2100 zł za osiągnięcia w dziedzinie kultywowania folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu sieradzkiego.

Wartość nagród ogółem wyniosła 23700 zł i została zabezpieczona w budżecie powiatu na 2014 rok (dział 921, rozdział 92195, § 3040 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń).

Nagrody wręczali przedstawiciele Zarządu Powiatu: starosta sieradzki Dariusz Olejnik, wicestarosta Zbigniew Krasiński oraz Zbigniew Czarnecki, członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego.

Na spotkaniu poświęconym kulturze nie mogło zabraknąć występu artystycznego. Był nim koncert w wykonaniu artystów teatralnych: Emilia Kudra, Bartosz Gajda, Łukasz Handzel i Teresa Stokowska-Gajda. Zespół wykonał utwory do tekstów m.in. Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wojciecha Młynarskiego i Stanisława Syrewicza.

T.O.

IMG 5998  IMG 6000

IMG 6003  IMG 6006

IMG 6012  IMG 6018

IMG 6021  IMG 6028

IMG 6029  IMG 6033

IMG 6039  IMG 6050