^ Powrót na górę

 

 

W imię prawidłowej formy. Prace Andrzeja Bartczaka

Rozmiar tekstu:

bwa
Od piątku 11 maja w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu można oglądać wystawę obrazów i ksiąg, zatytułowaną „W imię prawidłowej formy”. Autorem prac jest łódzki artysta, profesor ASP Andrzej Marian Bartczak.

– Prezentujemy zaledwie drobny wycinek przeogromnej, niezmierzonej twórczości pana profesora. Są to obrazy i księgi. Ale nie jest to nasze ostatnie słowo jeśli chodzi o prace Andrzeja Mariana Bartczaka. Obiecuję państwu i sobie, że w ciągu najbliższych kilku lat pokażemy jego rzeźby, grafikę i ceramikę – powiedziała na wernisażu wystawy Małgorzata Szymlet-Piotrowska, dyrektor BWA.

Wystawa nosi tytuł „W imię prawidłowej formy”. – W literaturze, krytyce i filozofii i historii sztuki formę utożsamia się z kształtem. Tymczasem jest ona czymś bardziej skomplikowanym, bo zamyka w sobie wszystkie elementy, które składają się na każdy utwór, obojętnie czy będzie to dzieło muzyczne, architektoniczne czy taneczne. W przypadku malarstwa są to i kształty, i kolory, i rozmaite relacje między elementami kompozycji. Podobnie jest w księgach, gdzie formę tworzy wiele składników strukturalnych, a nie tylko kształt, jak to się powszechnie uważa. Wszystko, co od wielu lat robię, jest poszukiwaniem formy intersubiektywnej, czyli takiej, która pozwala na względne porozumienie między nadawcą i odbiorcą dzieła – opowiada Andrzej Marian Bartczak.

Artysta jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ukończył ją w 1969 r., gdy była jeszcze Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych. W 1971 rozpoczął pracę dydaktyczną i artystyczną w macierzystej uczelni. Profesor Bartczak kształci studentów do dziś, wykładając m.in. na łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Zajmuje się malarstwem, grafiką, porcelaną i księgą unikatową. Ponadto jest autorem wielu publikacji służących upowszechnianiu teorii naukowych wśród kolejnych pokoleń artystów. Przez ponad 40 lat prace Andrzeja Mariana Bartczaka zostały pokazane na ponad 500 wystawach zbiorowych i 200 indywidualnych, krajowych i międzynarodowych.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

28  29

30  31

32  33

34  35

36  37

38  39

40  41